-- partner portálu --
Stavebniny
plastové okná eurookná hliníkové okná a dvere plastové okná eurookná hliníkové okná a dvere
> FILTROVAŤ FIRMY
Typy okien> OPÝTAJTE SA
Opýtajte sa na čokoľvek. Rýchlu odpoveď Vám radi zašlú odborníci z Vášho kraja.
Slovaktual s.r.o.

Slovaktual s.r.o.

Kraj: Košický kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj. WWW stránka: www.slovaktual.sk, slovaktual.katalogokien.sk
Typ okien: plastové okná
Integrovaný systém riadenia

Koncom roka 2003 sa vedenie spoločnosti Slovaktual, s.r.o. rozhodlo, že sa bude uchádzať o získanie certifikátu riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001. Po zvážení v I. polroku 2004 vedenie spoločnosti doplnilo uchádzanie sa aj o certifikát environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14 001:1996 a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18 001:1999.
Poradenskou spoločnosťou pri zavádzaní bola spoločnosť United BG, a.s. so sídlom v Považskej Bystrici. Proces zavádzania trval cca 1 rok, počas ktorého sa spoločnosť snažila zaviesť integrovaný systém riadenia do jednotlivých štruktúr spoločnosti.
Certifikačný audit vykonala spoločnosť RW TÜV Bratislava, s.r.o., ktorá na základe úspešného auditu certifikáty systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vedeniu firmy slávnostne odovzdala dňa 8.4.2005 pri príležitosti 15. výročia pôsobenia spoločnosti Slovaktual na slovenskom trhu.
Integrovaný systém riadenia v spoločnosti Slovaktual, s.r.o. je založený na vzájomnej súčinnosti kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo umožňuje neustále efektívnejšie riadenie spoločnosti.

Systém manažérstva kvality je budovaný a certifikovaný podľa požiadaviek normy ISO 9001

Systém environmentálneho manažérstva je budovaný a certifikovaný podľa požiadaviek normy ISO 14001

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je budovaný a certifikovaný podľa požiadaviek normy OHSAS 18001

Preberanie údajov len zo súhlasom prevádzkovateľa: VAVA SK, s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice
© 2011 www.katalogokien.sk Všetky práva vyhradené. | Technické riešenie : RED FLOWER s.r.o.