-- partner portálu --
Stavebniny
plastové okná eurookná hliníkové okná a dvere plastové okná eurookná hliníkové okná a dvere
> FILTROVAŤ FIRMY
Typy okien> OPÝTAJTE SA
Opýtajte sa na čokoľvek. Rýchlu odpoveď Vám radi zašlú odborníci z Vášho kraja.

PRAKTICKÉ RADY PRE OBSLUHU OKIEN

V prípade, že ste si výrobky kupili so všetkými službami tj. demontážou, montážou a murárskymi prácami ste povinný murársku výspravku z exteriéru / z vonku / zatrieť vonkajšou farbou vodoodpudivou, aby vyspravka v čase zvýšenej vlhkosti a silných nárazových daždov nenasiakla vodu. Ak po výmene ,alebo tesne pred, nastali v izbe stavebné práce s mokrým procesom tj.maľba,betónovanie a obklady je potrebné vo zvýšenej miere nárazovo / prievanovo / vetrať, aby vlhkosť bola odvedená preč von z izby. Po výmene okien tesne pred alebo počas vykurovacej sezony je taktiež potrebné vo zvýšenej miere vetrať.

 

Kondenzácia na vonkajších plochách /rosenie/.

 

Za určitých predpokladov sa môže na vonkajších plochách izolačného skla vyskytovať na náveternej strane alebo smerom do miestnosti rosa. Tvorba rosy na tabuli izolačného skla smerom do miestnosti je určená hodnotou „E“, vlhkosťou vzduchu a vnútornou a vonkajšou teplotou.Orosenie tabuli skla je podporované obmedzenou cirkuláciou vzduchu, záclonami, kvetináčmi, žaluziami, podlahovým vykurovaním, nevhodným usporiadaním vykurovacích telies.

 

VYKUROVACIE TELESA :

 

Najmenšia prípustná vzdialenosť medzi izolačným sklom a vykurovacím telesom je 30 cm. Pri menšej vzdialenosti musí byť jedno sklo nahradené bezpečnostným sklom,najlepšie kaleným.

 

UPOZORNENIE :

 

Ochranná fólia môže ostať na plastových profiloch max. 3 mesiace po namontovaní výrobku.

Zakazuje sa používať čistiace prostriedky,ktoré môžu naleptať PVC !!

REKLAMÁCIE

Právo na záruku uplatní objednávateľ v obchodnej kancelárií,podľa možnosti písomne.

Zhotoviteľ neručí za vady spôsobené nesprávnym používaním výrobku resp.za vady spôsobené neodbornou montážou, alebo akýmkoľvek zásahom do konštrukcie výrobku bez jeho písomného súhlasu.

Odstánenie reklamácie prebieha podľa Občianského zákonníka bez zbytočného odkladu max. do 30 dní od písomného doručenia reklamacie, ak nie je na jej odstránenie potrebný nový tovar.

Preberanie údajov len zo súhlasom prevádzkovateľa: VAVA SK, s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice
© 2011 www.katalogokien.sk Všetky práva vyhradené. | Technické riešenie : RED FLOWER s.r.o.