-- partner portálu --
Stavebniny
plastové okná eurookná hliníkové okná a dvere plastové okná eurookná hliníkové okná a dvere
> FILTROVAŤ FIRMY
Typy okien> OPÝTAJTE SA
Opýtajte sa na čokoľvek. Rýchlu odpoveď Vám radi zašlú odborníci z Vášho kraja.

Plastové okná - kriteria pre výber - výhody a problémy

Plastové okná sa u nás začali používať v takej hojnej miere až v posledných rokoch, v zahraničí však už majú dlhšiu tradíciu. Plastové konštrukcie okien sú horľavé a nemôžu byť upravené ako bezpečnostné alebo nepriestrelné. Tvarovo sú vhodné pre rôzne riešenia – kruhové, mnohouholníkové. Ich výhodou je pomerne veľká variabilnosť tvarov a profilov a nepotrebnosť takmer žiadnej údržby. Životnosť plastových okien je 25 – 35 rokov. Ich nevýhodou je pomerne veľká pohľadová šírka.

Pri výbere typu okenného profilu treba dbať na:

 • tepelnotechnickú charakteristiku výrobku - počet komôr, spôsob zasadenia a počet tesniacich profilov medzi rámom a krídlom okna, kvalitu povrchovej  úpravy a hrúbka steny profilu (min. 3mm) ,
 • kvlitné vystuženie profilu okna oceľovými výstuhami - okenný plastový profil sa musí vystužiť pozinkovaným nosným oceľovým U-profilom.
 • možnosť výmeny okenného tesnenia,
 • kvalita a spôsob spracovania profilu okna najmä v rohoch,
 • kvalitu a druh kovania.

Výhody plastových okien:

 • výborné tesniace vlastnosti,
 • nie je potrebné prerušenie tepelného mosta v konštrukcii,
 • okno s päťkomorovým profilom má celkový súčiniteľ prechodu tepla už od k=1,3 W.m-2K-1 s trojkomorovým k=1,6 - 2,2 W.m-2K-1 - tieto údaje si vyžiadajte u predajcu,
 • kvalitná povrchová úprava náterom, alebo fóliou,
 • vetracie klapky, ktoré samočinne reagujú na zmenené vonkajšie klimatické pomery (pri slabom tlakovom rozdiele medzi exteriérom a interiérom je klapka otvorená, pri zvýšení tohto rozdielu sa samočinne zatvára a reguluje tak prechod vzduchu medzi vonkajškom a interiérom),
 • takmer žiadna údržba

Nevýhody

 • príliš veľká tesnosť - z toho vyplýva potreba vetracej štrbiny,
 • plast nekvalitného okna nemusí byť farebne stály,
 • sú horľavé,
 • na povrch profilu veľmi nepriaznivo pôsobia účinky UV-žiarenia. Po čase u menej kvalitných bielych profilov vzniká efekt „žltnutia“.

Tepelnotechnické a technické vlasnosti

Svojimi fyzikálno-technickými vlastnosťami sa plastové okná zaraiujú na úroveo drevených okien. Pre obmedzenú tepelnú vodivosť nie je potrebné prerušenie tepelného mosta v konštrukcii. Plastové dvojkomorové, resp. trojkomorové profily majú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla k = 1,6 – 2,2 W.m-2.K-1. Vývoj smeruje k zvyšovaniu počtu komôr, a tým k zlepšeniu teplotechnických vlastností profilov. najnovšie sú k dispozícii už aj štvor- a päťkomorové profily. V súčasnosti už firmy vyploujú niektoré vzduchové komory PUR-penu, čo ešte viac zvyšuje tepelnú ochranu rámu. Súčiniteľ prechodu tepla rámu pri päťkomorovom systéme dosahuje hodnotu až k = 1,1 W.m-2.K-1 a pri vyplnení jednej komory PUR-penou je hodnota rámu k < 0,71 W.m-2.K-1.

Plastové konštrukcie možno kvalitne povrchovo upraviť jednak náterom v stupnici RAL, jednak pofóliovaním fóliou s imitáciou drevnej hmoty.
Pri výbere typu okenného profilu treba dbať na teplotechnickú charakteristiku výrobku, to znamená počet komôr, povrchovú úpravu profilu, minimálnu hrúbku steny profilu, kvalitné vystuženie profilu oceľovými výstuhami, možnosť výmeny okenného tesnenia, ako aj kvalitu a spôsob spracovania profilu v rohoch okna.
Plastové okná patria svojou finančnou náročnosťou do strednej kategórie. Ich cenové rozpätie je priamo úmerné kvalite a účelu použitia. Ceny za 1 m2 okna sa pohybujú od 3000 do 7000,- Sk. Cena plastového okna závisí od typu profilu, výrobcu a spracovateľa.

Jedným z vážnych problémov ich použitia je likvidácia starších okien a odpadu vzniknutého pri ich výrobe. V súčasnosti sú však niektorí výrobcovia schopní recyklovať ich.

Preberanie údajov len zo súhlasom prevádzkovateľa: VAVA SK, s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice
© 2011 www.katalogokien.sk Všetky práva vyhradené. | Technické riešenie : RED FLOWER s.r.o.